Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

CLASSES

Η δομή των μαθημάτων έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχονται προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά-μαθητές, εφήβους και ενήλικες.

Στα κέντρα ξένων γλώσσών ΕΚΦΡΑΣΗ μπορείτε επίσης να βρείτε "Tailor - Made Programmes", τα οποία είναι τα πλέον ευέλικτα προγράμματα σπουδών, γιατί έχουν το πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να προσαρμόζονται πλήρως στις προσωπικές ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε σπουδαστή.

Για τους μικρούς μας μαθητές ακολουθούμε το σύστημα των επιπέδων που ακολουθούν. Ώστόσο μπορεί να γίνει συνδυασμός των παρακάτω επιπέδων ανάλογα με το επίπεδο και την επίδοση του κάθε μαθητή.

A JUNIOR

B JUNIOR

A SENIOR

B SENIOR

C SENIOR

D SENIOR

E SENIOR (B1+)

B2 Προετοιμασία για οποιοδήποτε πιστοποιητικό επιπέδου Β2

C1 Προετοιμασία για οποιοδήποτε πιστοποιητικό επιπέδου C1

C2 Προετοιμασία για οποιοδήποτε πιστοποιητικό επιπέδου C2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου